"บมจ.ทิพยประกันภัย" (TIP) จับมือ "บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ" (BEM) มอบของขวัญช่วงวันแรงงานแห่งชาติ  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี สำหรับผู้ที่ถือบัตร MRT และ MRT PLUS  คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท พร้อมค่าชดเชยรายวัน 500 บาทต่อวัน

     ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย (TIP) ร่วมกับ อัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) มอบของขวัญช่วงวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อแทนความห่วงใยและคำขอบคุณ สำหรับผู้ถือบัตรโดยสาร MRT หรือ MRT PLUS ซึ่งผู้ถือบัตรดังกล่าว สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ฟรี คุ้มครอง 15 วัน สูงสุด 50,000 บาท พร้อมค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500 บาท/วัน (รายละเอียดตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)

     สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ความคุ้มครองดังกล่าว เพียงสแกน QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ของ MRT และ ทิพยประกันภัย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2564  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1736