"บมจ.วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์" หรือ "VL" ดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเลทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย รับมอบเรือ VL.23 (Sailing) ขนาดบรรทุก 2,800 เดทเวทตัน (DTW) เพื่อใช้ในการรับขนส่งสินค้าในประเทศ โดยภายในเดือนเมษายนนี้ เรือลำใหม่ VL.23 จะเดินทางมาถึงประเทศไทย และสามารถให้บริการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเลในเชิงพาณิชย์ได้ทันที ทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากเรือลำดังกล่าวได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2564 เป็นต้นไป โดยการส่งมอบเรือในครั้งนี้ มีทีมลูกเรือเป็นผู้รับมอบเรือ ณ อู่ต่อเรือ KHAN Shipyard ประเทศเกาหลีใต้