• 26 March 2021 at 09:30

     "กสิกรไทย" พร้อมให้บริการ e-Withholding Tax "กลุ่มธุรกิจ TCP" โดยเริ่มนำร่องจับคู่ให้บริการหักบัญชีอัตโนมัติและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ กับ บริษัท เดอเบล จำกัด ของกลุ่มธุรกิจ TCP ช่วยจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ครบจบทุกขั้นตอนในที่เดียว ลดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ ตั้งเป้าให้บริการครบทั้งกลุ่มภายในปีนี้

     ศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารฯ พร้อมสนับสนุนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริการ e-Withholding Tax สอดรับกับนโยบายของกรมสรรพากรที่ได้เปิดตัวระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยระบบนี้จะช่วยผู้ประกอบการลดภาระในการจัดทำและยื่นแบบรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายไปยังกรมสรรพากร ซึ่งธนาคารฯ จะเป็นตัวกลางดำเนินการระหว่างธุรกิจและกรมสรรพากร จึงช่วยลดเวลา ลดขั้นตอนการจัดเก็บและตรวจสอบเอกสาร ลดต้นทุน

     "การนำนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ มาช่วยตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าแต่ละรายอย่างดีที่สุด ไม่ว่าธุรกิจนั้น ๆ จะมีการบริหารจัดการที่ซับซ้อน หรือขนาดของธุรกิจเป็นอย่างไร โดยธนาคารฯ ยินดีที่ได้นำร่องบริการนี้ให้กับกลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของประเทศ อาทิ เครื่องดื่มกระทิงแดง เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม เพียวริคุ ไฮ่! และขนมขบเคี้ยวซันสแนค เป็นต้น"

     สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมากลุ่ม TCP ได้รับบริการด้านจัดการด้านการเงิน และบริการการเงินดิจิทัลต่าง ๆ จากธนาคารกสิกรไทยมาโดยตลอด จึงวางใจในบริการ e-Withholding Tax จากธนาคารกสิกรไทยเพื่อช่วยบริหารจัดการภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกลุ่ม รองรับนโยบายของกรมสรรพากรในยุค Digital Transformation และช่วยลดขั้นตอนการจัดการเอกสาร ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยริเริ่มใช้บริการ e-Withholding Tax กับบริษัท เดอเบล จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นบริษัทแรกในกลุ่มก่อน ซึ่งบริษัทมีรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับคู่ค้าเป็นจำนวนมาก โดยมีบริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกอาหารและเครื่องดื่มที่ยังอยู่ในระะหว่างดำเนินการ และคาดว่าจะเริ่มใช้บริการได้ในกลางปีนี้ ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถต่อยอดให้ครบกับทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP ต่อไป

     "ปัจจุบันธนาคารฯ มีลูกค้านิติบุคคลที่ใช้บริการระบบ K-Cash Connect Plus กว่า 36,000 ราย และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจใช้บริการ e-Withholding Tax ตามแนวทางของกรมสรรพากร และช่วยลดภาระธุรกิจ ธนาคารฯ จึงมอบสิทธิพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดปี 2564 ให้กับธุรกิจที่สมัครใช้บริการ e-Withholding Tax ผ่านระบบ K-Cash Connect Plus ธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564" ศีลวัต กล่าว